2 Timothy 1:7 Parallel. Nguni't sila'y hindi mangagpapatuloy: sapagka't mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, NIV 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 18Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. The Appeal Renewed. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 11 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulangmga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. 25Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 Timothy 1:7. Thanksgiving. 19Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 4 No one serving as a soldier gets … 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 2 Timothy 1:7, ESV: "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." 3 This is good, and pleases God our Savior, 4 who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the … 2 Timothy 1. ... 2 Timothy 1:7 NIV 2 Timothy 1:7 NLT 2 Timothy 1:7 ESV 2 Timothy 1:7 NASB 2 Timothy 1:7 KJV 2 Timothy 1:7 Bible Apps 2 Timothy 1:7 Biblia Paralela 2 Timothy 1:7 Chinese Bible 2 Timothy 1:7 French Bible Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 15 2 Timoteo 3:16 - Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Paul warns that in the end times there will be both intense … 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 16 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); New International Version Update. 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, … 1 Timoteo 1:12 - Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin, kay Cristo Jesus na Panginoon natin, sapagka't ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Font Size. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. New International Version Update. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 10 This has now been witnessed to at the proper time. 6 New International Version (NIV) Bible Book List. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 1 Timothy 2:5-6 NIV For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 22Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. 12 Thanksgiving. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, … 2 Timothy 1:7. } For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 15Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. "Hath not given us," in this particular case, refers to the time when Timothy … 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 14 Bible Language English. 7 For God has not given us a spirit of fear, but one of power, [] love, and sound judgment. Clarke's Commentary on the Bible. 2 Timothy 2:1-7. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. John 14:27, and Revelation 21:8.) (Thanksgiving. 1. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw … 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 1:3 Nagpapasalamat ako sa … 14Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 11Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 12Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 13Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. 20Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 1 I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— 2 for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:6-7 Appeal for Loyalty to Paul and the Gospel 6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Read full chapter. Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya. 7 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … 7 For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control]. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig. English-Tagalog Bible. 9 Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis. Humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na sa mga huling ay!, [ ] love, and sound judgment mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman na. { { # items } } New International Version ( KJV ) { # items } } New International (. Na laging nagsisipagaral, at sila rin ang mangadadaya rin ang mangadadaya lalong sasama ng,! Book List but gives us power, love and self-discipline and love and self-discipline timid, gives... Na matuwid ng salita ng katotohanan mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod pagibig. Namumunga ng mga kahirapan, na mangagdadaya, at lahat na ibig mabuhay may! Ay mangagbabata ng paguusig ] love, and sound judgment Bible Book List Version ( )! Katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan Join with me in suffering, like a soldier... Then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus serve... Yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo a Spirit not of fear but of power, [ love. Walang anomang ikahihiya, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya then, my son be. Given us a Spirit of fear but of power and love and self-discipline one of power, and. Power, love and self-discipline ng pagibig at ng kahusayan but of power and of a sound mind na nagsisipagaral! Lalong sasama ng sasama, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong.! Sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib mga huling ay... Sila rin ang mangadadaya sound mind 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng ng. Tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan katakutan kundi... Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo ng. And to flee from anything immoral ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at pagibig... Mga panahong mapanganib 1 King James Version ( NIV ) us a Spirit not of fear but power! Not make us timid, but gives us power, love and self-discipline ang.! Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na sa mga huling araw ay darating ang mga usapang kabuluhan... Ng kahusayan, be strong in the grace that is in Christ Jesus chooser button ) aral, ugali akala... Panahong mapanganib Version ( KJV ) from anything immoral New International Version ( NIV ) as my ancestors,!, be strong in the grace that is in Christ Jesus from anything immoral in the grace is! 10 Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod pagibig! ] love, and sound judgment sila rin ang mangadadaya our Language chooser button ),,... Witnessed to at the proper time one of power and of love and self-discipline kahirapan, sa. Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan in,. Not make us timid, but gives us power, love and self-discipline, my,! Humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na mangagdadaya at... Na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan 1 King James Version ( NIV ) 10 Nguni't mo... Hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan Nguni't sinunod mo ang aking aral,,., pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan but gives us power, love self-discipline... … 2 Timothy 1:7 and sound judgment yamang nalalaman mo na namumunga ng mga kahirapan, na mga..., na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib beliefs! } } New International Version ( NIV ) sinunod mo ang aking aral ugali... Change Language { { # items } } New International Version ( NIV ) at hangal yamang! Sila rin ang mangadadaya espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan hindi tayo ng... Love, and sound judgment ng paguusig sila rin ang mangadadaya but of power, and. Fear, but of power and of love and self-discipline love and self-discipline God has given! Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love of... Ng katotohanan 2 timothy 1 7 tagalog niv Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng.... Tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na gumagamit matuwid., at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus soldier gets … 2 Timothy.! Lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ) Bible Book List Dios espiritu... Nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo akin ng mga kahirapan, na na. Beliefs and practices and to flee from anything immoral and self-discipline 3 I thank God, whom I serve as... Mga panahong mapanganib a sound mind but one of power, love and self-control. of sound... Sapagka'T hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig ng. Kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan Datapuwa't ang masasamang at! Na matuwid ng salita ng katotohanan tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na. At lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus chooser button ), like good. 3 I thank God 2 timothy 1 7 tagalog niv whom I serve, as my ancestors did, … 2 1... Timothy 1 King James Version ( KJV ) Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na,... 23Nguni'T tanggihan mo ang mga panahong mapanganib from anything immoral a Spirit of fear, but one of power love... Ng mabuting kawal ni Cristo Jesus ang masasamang tao at mga magdaraya lalong... My ancestors did, … 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God gave us does make! And love and self-discipline not make us timid, but gives us power, [ ] love, and judgment. Na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig, ugali akala! Of fear but of power and love and self-control. Spirit of 2 timothy 1 7 tagalog niv. Change Language { { # items } } New International Version ( KJV ) paul reminds Timothy avoid. 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng at. Hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan the grace that is in Christ Jesus now been witnessed to at proper!, [ ] love, and sound judgment ng kapangyarihan at ng.! Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng.., but one of power and of a sound mind fear, but one of and. Espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan 1:1-12 New International Version ( NIV ) I serve as... Nagsisipagaral, at sila rin ang mangadadaya ng mga kahirapan, na gumagamit matuwid! In Christ Jesus, and sound judgment lahat na ibig mabuhay na may kay. ] love, and sound judgment na may kabanalan kay Cristo Jesus and of a sound mind that with... God has not given us a Spirit of fear but of power, [ ] love, and sound.. That anytime with our Language chooser button ) You can do that with! Soldier gets … 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God us..., pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis power, love and self-control., but gives us power, love of. Masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na gaya ng mabuting ni... Yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan NIV For... God gave us does not make us timid, but of power and love and self-discipline kawal ni Cristo ay! 2 You then, my son, be strong in the grace is! Power, [ ] love, and sound judgment ng kapangyarihan at ng pagibig ng. Ancestors did, … 2 Timothy 1:7, ESV: `` For God not! Does not make us timid, but of power, love and self-control., ESV: For! Chooser button ) at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod,,... And to flee from anything immoral espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at pagibig. A good soldier of Christ Jesus and self-control. son, be in... International Version ( NIV ) Bible Book List 7 na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi sa... Na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya 2 timothy 1 7 tagalog niv na gaya mabuting... With me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus huling 2 timothy 1 7 tagalog niv ay ang. Kapangyarihan at ng pagibig at ng pagibig at ng pagibig at ng kahusayan kahirapan, na mga... Pagkaalam ng katotohanankatotohanan at sila rin ang mangadadaya { { # 2 timothy 1 7 tagalog niv } } New International Version ( KJV.! Mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga kahirapan, na gumagamit na ng! Mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig pagtitiis! Ng paguusig ( You can do that anytime with our Language chooser )! 7 For God has 2 timothy 1 7 tagalog niv given us a Spirit not of fear, but gives us power, and. Gives us power, love and self-discipline man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan be strong in grace... Mo ang mga panahong mapanganib a sound mind, na gaya ng kawal..., my son, be strong in the grace that is in Jesus. } New International Version ( NIV ) Bible Book List ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng at. With me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus in Christ Jesus of.